აკრედიტაცია

2012 წლის 11 მაისს და 11 ივლისს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით,  საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯს მიენიჭააკრედიტაცია  შემდეგ ქართულ და ინგლისურენოვან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • ექთნის თანაშემწის  (ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
  • ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგის (ინგლისურენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
  • ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.