ისტორია

 

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯმა (ICC) საქმიანობა დიდი ხანი არ არის რაც დავიწყო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რამოდენიმე თვიანი არსებობა საკმარისი აღმოჩნდა, რომ საკუთარი  ნიშა დაეკავებინა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, პარტნიორული ურთიერთობები დაემყარებინა კორპორატიულ ორგანიზაციებთან, და საწარმოო ბაზებთან და მიეღწია სერიოზული წარმატებებისათვის. კერძოდ:
–        2011 წლის 11 ივლისს საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯს (ICC) მიენიჭა სახელმწიფო ავტორიზაცია, რის საფუძველზეც საშუალება მივეცა გასცეს სახელმწიფოს მეირ აღიარებული პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომი. აღნიშნული დიპლომის მფლობელს არამარტო საქართველოში არამედ საზღვარგარეთაც ექნება საშუალება იმუშაოს და განახორციელოს შესაბამისი პროფესიული  საქმიანობა.

–        კოლეჯმა შეძლო რამოდენიმე თვეში შეექმნა ადგილობრივი და საერთაშორისო შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური რესურსებით აღჭურვილი საგანმანთლებლო დაწესებულება. აღნიშნულის ფარგლებში, სტუდენტებისა და საზოგადოებრივი კოლეჯის პერსონალისათვის შეიქმნა: რძის სატექნიკო ლაბორატორია, რძის ცხიმიანობისა და მჟავიანობის განმსაზღვრელი ლაბორატორიული მოწყობილობები, სხვადასხვა დანიშნულების ტექნიკური ინვენტარით; კბილის სატექნიკო ლაბორატორია, სამედიცინო სავარძლებით, სტერილიზატორით, სიმულატორებით, ფაიფურის ჩამომსხმელი ღუმელითა და სხვა საჭირო აპარატურით; მოეწყო ვიდეო და აუდიო ლაბორატორია, საქართველოში ერთ–ერთ უნიკალური ლინგაფონის კაბინეტი, სადაც ერთდროულად 8 სტუდენტს ერთი  წყაროდან შესაძლებლობა ეძლევათ მოისმინონ პროგრამით გათვალისწინებული აუდიო ინფორმაცია; შეიქმნა საინფორამციო ტექნოლოგიების კაბინეტი, დაინერგა გრაფიკული და დაკაბადონების პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტები; შეიქმნა კომპიუტერული ტექნიკის სახელოსნო;

–  საერთაშორისო საზოგადოებრივმა კოლეჯმა (ICC) პარტნიორული ურთიერთობები დაამყარა ისეთ წამყვან ორგანიზაციებთან როგორებიც
არიან:

ეკო ფუდი;

სოკარ ჯორჯია გაზი;

ავტობილდი

ჟურნალი ფოკუსი

ჟურნალი თბილისი ავტო

შპს ახალი მბები;

შპს ნეტიკო

შპს საგამომცემლო სახლი ტრიაასი

შპს საგამომცემლო სახლი ინოვაცია

შპს მაგისტრალი

შპს ოპტიმა 2007

შპს რელიზი 2007

შპს გეიმი

შპს დიემ კომპანი

შპს საინჟინრო კომპანია ატლასი

შპს არდი აი

სტომატოლოგია 2000

დენტ არტი

კინოსა და თეატრის მუზეუმი

  • ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის

(კამელიელების) ფილიალი საქართველოში.

  • შპს. „ნიუ ჰოსპიტალი“
  • სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური

იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი

  • შპს.  აფთიაქი„კრწანისი“
  • შპს. „პსპაფთიაქი“

 

 

(შენიშვნა: მიმდიანრეობს მოლაპრაკებები პარტნიორული

ურთიერთობების დამყარების თაობაზე სხვადასხვა წამყვან ბიზნეს კომპანიებთან. მათ შესახებ ინფორმაციას უმოკლეს ვადებში მოგაწვდით).

–        მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები საზღვარგარეთის სხვადასხვა კოლეჯებთან გაცვლითი პროგრამების განხორციელების და პედაგოგთან გადამზადების მიზნით;

–        გაფორმდა ხელშეკრულება საერთაშორისო საბიბლითეკო ქსელებთან,რის შედეგადაც ჩვენი კოლეჯის სტუდენტებს, პედაგოგებს და ბიბლითეკის თანამშრონმელბს წვდომა აქვთ ისეთ საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელებზე როგორიც არის:

–        განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების მოთხოვნების შესაბამისად და თითოეული პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელის უშუალო მითითებით  შეიქმნა საბიბლიოთეკო ფონდი

–        შეიქმნა პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამების შესაბამისი ვიდეო ბიბლიოთეკა;

–        ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება სოციალური დაკვეთის – არჩევანის მრავალფეროვანების უზრუნველსაყოფად;

–        განვახორციელეთ რებრენდინგი და შევქმენით ახალი იმიჯი: ვებგვერდი და სახელწოდება;

–        დაინერგა კოლეჯის ყოველდღიურ საქმიანობაში შემდეგი თანამედროვე ტექნოლოგიები: დოკუმენტ ბრუნვის ელექტრონული სისტემა; საბიბლიოთეკო პროგრამა სტუდენტების ინფორმაციის მართვის ელექტრონული სისტემა; რაც გულისხმობს: სახლიდან გაუსვლელად კონტროლდებოდეს მათ მიერ გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამების მოცულობა, ჩასაბარებელი კომპონენტები, შეფასებები, მოიძიონ ინფორმაცია კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებულ მათთვის სასურველ ლიტერატურაზე, დაჯავშნონ იგი და ა.შ.

–        შეიქმნა სტრატეგიული განვითარების ერთწლიანი და ექვსწლიანი გეგმები, საიდანაც უკვე მრავალი კომპონენტი რამოდენიმე თვის გამავლობაში უკვე რეალობად იქცა;

–        განისაზღვრა განვითარების ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები;

–        ჩვენი მომავალი სტუდენტების მაქსიმალური კომფორტულობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნა საატესტატო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსები.