საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს  მიღებას  შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1.ფარმაცევტის თანაშემწე მეხუთე საფეხური

2. პრაქტიკოსი ექთანი მეხუთე საფეხური

3. ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური

4. ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური (ინგლისურენოვანი)

5. კბილის ტექნიკოსი მესამე საფეხური

6. კბილის ტექნიკოსი მეოთხე საფეხური

7. კბილის ტექნიკოსი მეხუთე საფეხური

8. მასაჟისტი მესამე საფეხური

9. აუდიტორის ასისტენტი მესამე საფეხური

10. ინფორმაციული ტექნოლოგი მესამე საფეხური

11. ინფორმაციული ტექნოლოგი მესამე საფეხური (ინგლისურენოვანი)

12. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მესამე საფეხური

13. მშენებლობის მწარმოებელი მეოთხე საფეხური

14. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი მეოთხე საფეხური

15. ოფისის მენეჯერი (მდივან რეფერანტი) მესამე საფეხური

16. ბანკის ოპერატორი მეხუთე საფეხური

17. ბუღალტერი მესამე საფეხური

18. საბაჟო წამომადგენელი (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტი) მესამე საფეხური

19. სადაზღვეო აგენტი მესამე საფეხური

20. სატრანსპორტო მეურნეობის წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი მესამე საფეხური

21. ბაგა ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგი მეხუთე საფეხური

22, ბიბლიოთეკარი მეოთხე საფეხური