სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება

იწყება სამუშაოს მძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადებისა  და  კვალიფიკაციის  ამაღლების  სახელმწიფო პროგრამა შემდეგ სპეციალობებში:

ბაგა ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგი;

ბიბლიოთეკარი;

ბუღალტერი;

ექთნის თანაშემწე;

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი;

მშენებლობის მწარმოებელი;

მცირე ბიზნესის მწარმოებელი;

ოფისის მენეჯერი;

სადაზღვევო აგენტი;

ფარმაცევტის თანაშემწე;

 

მომზადება გადამზადება ითვალისწინებს როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ კურსს და ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. კურსის დასრულებისას გაიცემა სერთიფიკატი.

მსურველებს შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ http://worknet.gov.ge/ საიტზე და აირჩიოთ საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი.