უცხოელი პარტნიორების სამუშაო ვიზიტი საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში!

საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ უცხოელი პარტნიორები. ისინი გაეცნენ პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე ცვლილებებს. მოხდა გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. განხილულ იქნა სასწავლო პროცესში გამოყენებული სწავლა/სწავლების მეთოდები, შეფასების სისტემა, სწავლის შემდგომი დასაქმების მექანიზმები.