პროფესიული დიპლომების გადაცემა კურსდამთავრებულთათვის

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ადმინისტრაციამ საზეიმო ვითარებაში გადასცა პროფესიული დიპლომები თავის კურსდამთავრებულებს