უცხოელი პარტნიორების სამუშაო ვიზიტი საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში!

საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ უცხოელი პარტნიორები. ისინი გაეცნენ პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე ცვლილებებს. მოხდა გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. განხილულ იქნა სასწავლო პროცესში გამოყენებული სწავლა/სწავლების მეთოდები, შეფასების სისტემა, სწავლის შემდგომი დასაქმების მექანიზმები.

12 და 13 ივნისს საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ბაგა-ბაღის აღმზედელ პედაგოგისა და ბუღალტრის მოდულური პროფესიული პროგრამის პედაგოგებთან, რომელსაც უძღვებოდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, გარე მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენელი ია ფირანიშვილ-გიგიბერია. განხილულ იქნა მოდულური პროფესიული პროგრამების სტრუქტურა, დანერგვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდები.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება

იწყება სამუშაოს მძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადებისა  და  კვალიფიკაციის  ამაღლების  სახელმწიფო პროგრამა შემდეგ სპეციალობებში: