პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 7 მარტის 35/ნ ბრძანებით ცვლილება შევიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებაში“.

სტუდენტთა საყურადღებოდ !

საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში სწავლა განახლდება 2017 წლის 20 თებერვლიდან

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მსურველთა მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: